Invallers melden

Betreft invallers :

1   Bij voorkeur 2 dagen(of méér ) van te voren opsturen.
2   Niet telefonisch !
3   Bij het niet- of niet correct invullen van de bondsnummers
     zijn we van bondswege genoodzaakt  1 euro per bondsnummer in
     rekening te brengen.