Spelregel vd week

Onbedoelde bieding en biedfout

Een onbedoelde bieding is een bieding die u geen moment hebt overwogen; uw hand pakte iets anders dan uw hoofd wilde.

Een biedfout is een bieding die u op het moment dat u bood, hoe kort ook, wilde doen. Ook een bieding die u deed omdat u een speelkaart verkeerd had gesorteerd, of een biedkaart van een andere speler over het hoofd zag, valt onder biedfout

Ondanks het ogenschijnlijk uiterst minieme verschil tussen een onbedoelde bieding en een biedfout, is het verschil tussen beide rechtzettingen bijzonder groot!
Onbedoelde bieding:
Een onbedoelde bieding mag zonder enige rechtzetting worden gecorrigeerd als ook de arbiter oordeelt dat uw bieding geen moment bedoeld kon zijn én zolang uw partner na uw fout nog geen bieding deed.
Dus ook na een bieding van uw linkertegenstander is het van belang meteen arbitrage te vragen als uw partner nog niet heeft gesproken.
Vertel nog niet de aard van uw fout! Komt uw partner na uw vergissing niet meer aan de beurt, omdat u of uw linkertegenstander de laatste pas op tafel legde, dan is eveneens herstel mogelijk, zolang de uitkomstkaart nog niet open op tafel ligt.
Is deze termijn van herstel reeds verstreken, dan mag u niets laten merken van uw fout, geen arbitrage vragen en moet u gewoon doorbieden.
Meldt u tóch uw vergissing, dan gaat daarmee gemakkelijk ongeoorloofde informatie over tafel.
En dat kan tegen u werken.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen