Spelregel vd maand

( Lang ) Nadenken

Bridge is een denksport en nadenken mag uiteraard. Nadenken geeft echter extra informatie aan de partner en die mag daar GEEN gebruik van maken. Een risico dat normaal niet genomen wordt, mag door het nadenken van de partner niet ineens wel worden genomen.

Een groot misverstand is dat velen denken dat de partner niet meer mag bieden na een lange denkpauze. Dit is absoluut niet waar. Als hij een normaal bod doet is er geen enkel probleem. Wordt er echter een ongewoon bod gedaan, dan moet de arbiter een oordeel vellen. Dit oordeel zal vrijwel altijd in het nadeel uitvallen van degene die het ongewone bod heeft gedaan.

Denk dus niet na als je niets hebt om over na te denken

Voorbeeld 1

Als iemand lang nadenkt voordat hij besluit te passen of iets te bieden, geeft hij (meestal onbedoeld ? ) informatie aan zijn partner. Stel het bieden gaat:

dan heeft Noord door zijn denkpauze aangegeven toch nog wel "iets" te hebben. Als Zuid nu 3 biedt, mag dat niet gebeuren op grond van de denkpauze van Noord. Als Zuid dus duidelijk overwaarde heeft ten opzichte van zijn eerdere 2 bod (of hij herwaardeert zijn kaart door het ♠-volgbod), dan zou hij ook 3 hebben geboden zonder dat Noord lang zat te denken. Hier is op zich niets mis mee. Op het moment dat Zuid met 2 zijn kaart heeft verteld en geen "opgelegde kaart" heeft om 3 te bieden, dan is Zuid in overtreding en zal de arbiter het biedverloop terugdraaien naar 2♠ voor West en een waarschuwing uitdelen aan Zuid. In dit geval geldt voor de overtredende partij het nadeel van de twijfel.

Voorbeeld 2

Als Zuid heb je 1 geopend en nog eens 2 geboden. Daarmee heb je je hand verteld. Het normale bod op 2 is dus pas.
Stel nu dat Noord op 2 uitgebreid heeft zitten nadenken en Zuid daarna nog 3 biedt. Het zou heel goed kunnen zijn dat Zuid uit het lange nadenken van Noord heeft geconcludeerd dat Noord wel 'iets' zal hebben en daarom dus 3 biedt. Dat mag niet. Je mag alleen bieden op informatie die 'legaal' dus via het bieden is verkregen en niet op informatie buiten het bieden om. 

Als zoiets gebeurt (iemand zit lang na te denken, past dan waarna zijn partner nog iets biedt) kunnen de tegenstanders het beste de arbiter even roepen. Die zal de feiten vaststellen (hoe was het biedverloop, is er werkelijk lang nagedacht etc). Hij zal dan na afloop van het spel vaststellen of 3 wel of niet gebaseerd op de denkpauze. In bovengeschetste situatie zal hij dat waarschijnlijk niet toestaan. Het eindcontract wordt dan 'teruggedraaid' naar 2 en de arbiter zal bepalen wat de score wordt. 

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet nagedacht mag worden, en ook niet dat na elke denkpauze (gevolgd door pas) er niet meer geboden zou mogen worden:

Voorbeeld 3


Hier zal de arbiter een eventueel 3 bod ook na een denkpauze van Noord wél toestaan. Met acht slagen in de hand is een zelfstandig 3 bod gerechtvaardigd. Criterium is of het bod logischerwijs ook zónder een denkpauze van partner gedaan zou zijn 

Het bieden na een 'denkpas' van partner kan tot hooglopende ruzie leiden. Wanneer de tegenstanders de arbiter roepen voelt de eventuele overtreder zich al snel beschuldigd van 'vals spel'. Dat is ten onrechte. De spelregels schrijven voor dat je geen bod mag doen dat mogelijk op een denkpauze van partner is gebaseerd, en het is de arbiter die dat moet beoordelen, niet de spelers zelf. Het is mogelijk dat een bod wordt afgekeurd, ook al weet je zeker dat je dat bod altijd gedaan zou hebben. Met 'vals spel' heeft dat niets te maken. Ook zul je 'amateur-arbiters' tegenkomen die beweren dat je na een denkpauze-pas van partner nooit meer zou mogen bieden: ook onzin, het gaat er immers alleen om of je in zo'n situatie ook zonder 'verboden' informatie (de denkpauze) dat bod gedaan zou hebben. 

Dit is moeilijke materie, die nogal eens tot scheve gezichten leidt. Hoe moeilijk (maar ook logisch) het is, bljkt uit de volgende situatie. Stel je voor dat NZ op soepele manier een contract van 4 hebben geboden: ze hebben een fit en voldoende punten voor de manche. Als nu OW bijvoorbeeld  hebben tussen geboden kunnen die bij gunstige verdeling ook met betrekkelijk weinig punten 5 bieden in de veronderstelling dat gedoubleerd redden goedkoper is dan NZ hun 4 laten maken.

Zuid heeft een poosje zitten nadenken en past uiteindelijk.  Mag Noord nu niet meer bieden gezien de denkpauze en van Zuid?

Waarom zou Zuid hebben zitten nadenken? Zijn partij heeft voldoende punten voor de manche en nu wordt er door OW uitgenomen met een redbod. Het logische vervolg is nu dat NZ ofwel doubleren of nog 5 bieden, en over die beslissing heeft Zuid zitten nadenken. Uiteindelijk past hij, hetgeen dan zoveel betekent als 'Ik weet niet wat verstandig is, beslis jij maar....'

En natuurlijk zal elke goede arbiter in deze situatie Noord nu alsnog laten bieden.

 D.P.