Home

Corona-alarm

De achter ons liggende lockdown trok een zware wissel op de bridgeclubs. Maar de periode waarin we nu zitten, is vele malen gevaarlijker! Alle maatregelen die fysiek bridge onmogelijk maakten, werden van bovenaf opgelegd. Hoe oneens we het met sommige onderdelen daarvan misschien ook waren, zonder dat we onszelf en/of onze clubbesturen ook maar iets konden verwijten, konden we met elkaar slachtoffer zijn.

Nu we de ruimte hebben om het clubleven met de nodige beperkingen te hervatten, wordt niet van bovenaf gedicteerd of, en zo ja, hoe we die invullen, maar door onszelf. Als nu door een bepaalde keus kritiek ontstaat, richt die zich niet op de overheid maar op onze eigen (bestuurs)leden. En daarmee dreigt het gevaar van groepsvorming en splitsing.

Juist in deze periode van nog even afwachten, of al voorzichtig proberen op te staan, is het van het grootste belang elkaars voorkeuren, gedachten en angst met elkaar te delen. Door in de eerste plaats te proberen elkaars verschillende opvattingen te begrijpen én te respecteren, verhogen we de kans dat we straks weer met z’n allen van en met elkaar kunnen genieten. Natuurlijk zoek je als bestuur naar een meest geschikte veilige herstart: wat kan wel , en wat liever niet.
Maar timmer allereerst een Communicatieplan in elkaar. Hoe, en in welke volgorde, informeer/vraag je wat aan wie ?

Sallandse Heuvelrug.jpg

"Het nieuwe bridgen"   op 1,5 mtr afstand. 

  1. van tafel wisselen gaat structureel  en op aanwijzing WL. 
    NZ 1 tafel omhoog. OW 1 tafel omlaag ? 
  2. bridgemate wordt bediend met stift/pen of verpakt 
  3. Ieder zijn "eigen" biddingbox
  4. iedere ronde handen reinigen
  5. Tafels staan op minimaal 1,5 mtr uit elkaar 

Willen we dit ?  en is dit mogelijk in "De Groene Weide" ?